Recenzovaný zborník

 

Vybrané prezentované vedecké príspevky zúčastnených prednášajúcich v slovenskom, českom a anglickom jazyku budú publikované v recenzovanom časopise Školská fyzika (ISSN 1211-1511). Ostatné príspevky a príspevky nezúčastnených autorov budú publikované v recenzovanom zborníku z konferencie na CD s ISBN. Príspevky prosíme poslať v elektronickej forme na e-mailovú adresu peter.hanisko@ku.sk alebo randam@kmt.zcu.cz najneskôr do 13. júna 2013 alebo odovzdať osobne počas konania konferencie (13.–14. jún 2013). Rozsah príspevku maximálne 10 strán. Písmo Times New Roman, Veľkosť písma 12.

 

Predlženie termínu zaslania príspevkov

Príspevky prosíme poslať v elektronickej forme na e-mailovú adresu peter.hanisko@ku.sk alebo randam@kmt.zcu.cz najneskôr do 30. júna 2013.