Dôležité termíny

 

Zaslanie záväznej prihlášky do  30. apríla 2013

Zaslanie abstraktu príspevku do  30. apríla 2013

Zaslanie textu príspevku do 13. júna 2013  (najneskôr osobne počas konania konferencie)

Rokovanie konferencie 13. jún 2013

Rokovanie konferencie 14. jún 2013