Katolícka univerzita v Ružomberku

Pedagogická fakulta

 

Masarykova univerzita v Brně

Přírodovědecká fakulta

 

Západočeská univerzita v Plzni 

Fakulta pedagogická

 

a

 

Slovenská  fyzikálna  spoločnosť

 

Česká astronomická společnost

 

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV

 

Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

 

Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. storočí,

 

ktorá sa bude konať pod záštitou

 

doc. PaedDr. Tomáša Jablonského, PhD. m.prof. KU,

dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity

 

13. – 14. júna 2013

 

v Aule Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity